Privacyverklaring
In deze privacyverklaring licht Duinzicht Vakantiewoningen verhuur, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Middelburg onder nummer 77794982, toe welke gegevens wij van u als klant verwerken en voor welke doeleinden. Deze privacyverklaring heeft betrekking op gegevens die wij zowel online als offline van u verzamelen. Daarbij benoemen we in deze privacyverklaring ook welke rechten u heeft en hoe u deze kunt uitoefenen.
1. Welke informatie verzamelen wij van u?
Persoonlijke contactinformatie: dit omvat de informatie die u ons verstrekt en ons in staat stelt om contact met u op te nemen, zoals: uw naam, postadres, e-mailadres en telefoonnummer.
Demografische informatie: informatie die uw demografische kenmerken beschrijft. Voorbeelden hiervan zijn uw geslacht, geografische locatie (op basis van uw postcode) en gekochte producten.
2. Doel en rechtsgrond van het opslaan van uw persoonsgegevens
Bovenstaande gegevens combineren wij tot uw klantenprofiel en gebruiken wij om een goede service te kunnen leveren, bijvoorbeeld het beantwoorden van uw vragen. Dit vereist meestal het gebruik van uw persoonlijke contactgegevens en informatie met betrekking tot de reden van uw vraag (bijvoorbeeld de status van uw bestelling, een technisch probleem, een vraag in verband met het product, etc.). Onze rechtsgrond: het vervullen van onze contractuele verplichtingen, wettelijke verplichtingen en rechtmatige belangen.
Ook gebruiken wij uw gegevens voor de afhandeling van bestellingen, deze te verwerken en bij u af te leveren, u op de hoogte te brengen van de status van uw bestellingen, adressen te corrigeren en identiteitscontroles. Dit omvat het gebruik van bepaalde persoonsgegevens en betalingsinformatie. Onze rechtsgrond: het vervullen van onze contractuele verplichtingen, wettelijke verplichtingen en rechtmatige belangen.
Met uw toestemming gebruiken wij uw persoonsgegevens om informatie te verschaffen over onze goederen of diensten, denk aan publicitaire mededelingen, campagnes of promoties. Dit gebeurt via middelen als e-mail of de post. Dit gebruik van uw persoonsgegevens is vrijwillig en u heeft het recht om u zich hiertegen te verzetten. Hoe u dit kan doen, leest u in paragraaf 5. Ons rechtmatig belang: bepalen welke van onze producten en diensten u mogelijk interesseren en u hierover vertellen.
3. Bewaartermijn
Voor het bepalen van de duur dat wij uw persoonsgegevens bewaren, gebruiken wij de volgende criteria:
Wij hebben een commerciële relatie met u: bijvoorbeeld indien u aangemeld bent voor onze nieuwsbrieven of zolang u uw toestemming niet heeft ingetrokken om uw persoonsgegevens te gebruiken voor marketingdoeleinden.
Noodzakelijk voor het verlenen van een goede service, bijvoorbeeld het opnieuw stofferen van een door u gekocht meubel in het verleden.
Uw persoonsgegevens noodzakelijk zijn voor andere doeleinden, zoals beschreven in bovenstaande paragrafen en we hiervoor een geldige juridische basis hebben.
De duurtijd die voorgeschreven is om aan onze fiscale verplichtingen te kunnen voldoen.
4. Opslag van uw persoonsgegevens en veiligheid
Wij treffen de volgende maatregelen om uw persoonsgegevens vertrouwelijk en veilig te houden:
Mensen die toegang hebben tot uw persoonsgegevens: uw persoonsgegevens zullen verwerkt worden door bevoegde personeelsleden of gemachtigden, op ‘need-to-know’-basis, afhankelijk van de specifieke doeleinden waarvoor uw persoonsgegevens verzameld werden.
Maatregelen die genomen worden in exploitatieomgevingen: wij slaan uw persoonsgegevens op in exploitatieomgevingen die gebruikmaken van redelijke beveiligingsmaatregelen om ongeoorloofde toegang te voorkomen. Wij volgen redelijke normen om persoonsgegevens te beschermen. De verzending van informatie via het internet is helaas niet volledig veilig, en hoewel wij ons uiterste best zullen doen om uw persoonsgegevens te beschermen, kunnen wij de veiligheid van de gegevens tijdens de verzending via onze websites of e-mail niet garanderen.
Overdracht van uw persoonsgegevens: we delen uw persoonsgegevens met businesspartners en derden, zoals bijvoorbeeld meubelproducenten, als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.
5. Uw recht op inzage, rectificatie of het wissen van persoonsgegevens
U heeft het recht om toegang te krijgen tot de informatie die wij over u bewaren, deze informatie te controleren en er een hardcopy of digitale kopie van op te vragen. Ook heeft u het recht om u te verzetten tegen het verwerken van uw gegevens of deze te rectificeren. Deze rechten kunt u uitoefenen door ons een e-mail te sturen op info@duinzicht.nl. U dient een kopie van uw identiteitsbewijs of gelijkwaardige gegevens toe te voegen, indien wij dit vragen en wettelijk is toegestaan. Als het verzoek door iemand anders dan u gedaan wordt, zonder bewijs te leveren dat het verzoek rechtmatig in uw naam gedaan wordt, zal het verzoek geweigerd worden.
Wij hopen dat wij de vragen die u mogelijk heeft over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, kunnen beantwoorden. Als u onbeantwoorde vragen heeft of niet tevreden bent over onze antwoorden, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
6. Uw keuzes over hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken
Cookies: wij maken gebruik van functionele en analytische cookies. Uw privacy blijft met deze cookies gewaarborgd. Met deze data kunnen wij onze website optimaliseren en de gebruikerservaring voor bezoekers verbeteren.
Reclame, marketing en promoties: als u wilt dat Duinzicht.nl uw persoonsgegevens gebruikt om bepaalde producten of diensten te promoten of u als eerste op de hoogte te brengen van specifieke kortingsacties, dan kunt u dit aangeven via onze website, aanvinkvakjes op formulieren of wanneer u bij ons in de showroom bent. Als u deze berichten niet meer wenst te ontvangen, kunt u zich vervolgens te allen tijde uitschrijven van het ontvangen van marketing gerelateerde berichten door de instructies te volgen die in elk van deze berichten gegeven worden. Wij wijzen erop dat u, zelfs als u zich uitschrijft van het ontvangen van marketing gerelateerde berichten, nog altijd administratieve mededelingen van ons zult ontvangen, zoals bevestigingen van bestellingen of andere transacties en andere belangrijke niet-marketing gerelateerde aankondigingen.
7. Wijzigen van onze privacyverklaring
Als wij de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken wijzigen, zullen wij deze privacyverklaring aanpassen. Wij behouden ons het recht voor om te allen tijde wijzigingen aan te brengen in de praktijk en deze privacyverklaring. Controleer regelmatig of er updates of wijzigingen in onze privacyverklaring gemaakt zijn.